Nicki Minaj lors de MTV EMA 2014 à l'Hydro à Glasgow
Nicki MinajGlasgowde MTV EMA 2014effectuantl’Hydro
Nicki Minaj lors de MTV EMA 2014 à l’Hydro à Glasgow